CLAUDIO BUSI

ASIANAJAJA

Claudio Busi

Asianajaja, varatuomari

Asianajotoimisto Claudio Busi Oy Yrjönkatu 36 A
00100 Helsinki
010 839 3900
+358 400 508 837 claudio.busi@advoforum.fi
y-tunnus: 2888161-2

Erikoistumisalueet

 • Riidanratkaisu, oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

 • Rakennusurakkaan liittyvät asiat ja riidat

 • Konkurssi- ja yrityssaneerausasiat

 • Talousrikosasiat

Koulutus

 • Asianajaja 1992

 • Varatuomari 1987

 • Tuomioistuinharjoittelu Helsingin raastuvanoikeudessa

 • Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, JurKand 1984

Työkokemus

 • Asianajotoimisto Claudio Busi Oy 1.1.2019 -

 • Asianajotoimisto Ruoholahti Oy, 1.9.2014-31.12.2018

 • Asianajotoimisto Aurejärvi Oy 1.10.2012-30.8.2014

 • Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1990-2012

 • Asianajotoimisto Pello & Pakarinen 1990

 • Helsingin Maistraatti, Julkinen notaari 1989

 • LVI-Urakoitsijaliito, asiamies 1987-1988

Kielitaito

 • Suomi

 • Ruotsi

 • Englanti

 • Italia

Harrastukset

 • Musiikki, kalastus ja metsästys, liikunta, saaristolaiselämä

Jäsenyydet

 • Suomen asianajajaliitto

 • Suomen lakimiesliitto

 • Suomen välimiesoikeusyhdistys

 • Insolvenssioikeudellinen yhdistys

 • Juridiska Föreningen i Finland – Suomen Lainopillinen yhdistys

 • Paasikivi -Seura